Hannun jäljet - Hannu Hautala luontokuvakeskus

Hannun jäljillä - Hannu Hautala luontokuvasäätiö

Kuukauden kuva -arkisto

Maaliskuu 2011, maaliskuu 2008

kuukauden kuva

Voimain mittelyä

Merikotka oli Suomessa vaarassa hävitä kokonaan 1970-luvulla. Voimakkaalla talviruokinnalla ja suojelutoimenpiteillä kanta saatiin pelastettua.

Nyt Suomessa pesii lähes parisataa merikotkaparia, enemmän kuin maakotkia. Kuusamossakin oli merikotka kesällä 2007 jo runsaampi pesijä kuin maakotka, kuusi paria sai poikasia.

Kevättalvisin, kun ruokaa on vähän, merikotkatkin hakeutuvat ruokapaikoille, esim. pilkkijöiden jättämille kaloille. Kun lintuja on monta ja ruokaa rajoitetusti, seurauksena on väistämättä otteluita siitä, kuka ruuan saa.

Canon EOS V, 4/600 mm, Fuji Provia 400, piilokoju, jalusta
Kuusamo, Olkilampi, Pentti Kurvisen kuvauspiilo
Maaliskuu