Hannun jäljet - Hannu Hautala luontokuvakeskus

Hannun jäljillä - Hannu Hautala luontokuvasäätiö

Kuukauden kuva -arkisto

Maaliskuu 2009

Kuukauden kuva

Suomen suurimmat

Merikotka on aikoinaan pesinyt koko Suomen alueella vesistöjen varsilla. Ihmisten vainon ja ympäristömyrkkyjen vaikutus oli dramaattinen. Merikotka oli ihan vähällä kadota Suomesta ja koko Euroopasta.

60-luvulla, jolloin Suomen pesivä ja poikasia huoltava kanta oli vain muutama kymmenen paria, herättiin suojeluun. Merikotkalle alettiin rahdata talviravintoa, etupäässä kuolleita sikoja, ettei niiden tarvinnut saalistaa myrkyttyneitä lintuja ja kaloja. Merikotkat alkoivat paremman ravinnon turvin saamaan poikasia ja kanta elpyi. Kolmen vuosikymmenen ruoka-apu oli ennätystehokas. Tänä päivänä meillä on enemmän merikotkia kuin perinteisiä maakotkia.

Ilahduttava piirre tässä lisääntymisessä on se, että kun meren saariston ja Porttipahdan alueen kaikki reviirit ovat täynnä, niin merikotka on tehnyt loistavan paluun alueemme luontoon. Viime kesänä oli Kuusamossa enemmän pesiviä merikotkia kuin perinneasukkaita maakotkia.

Canon EOS V, 4/600mm, piilokoju, Fuji Provia 400
Kuusamo, maaliskuu 2007